רכישת עתודות לבנייה וקידום תב"עות

קרקעות

בחירה קפדנית של מיקומים ויצירת עתודות לבנייה

חשיבה אסטרטגית וניתוח מתמיד של תנאי השוק המשתנים

קרקעות הן משאב שלא מייצרים ממנו עוד. נוכח המחסור בקרקעות הזמינות לבניה באופן מיידי, רואה החברה חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה לאתר, לרכוש וליזום שינוי ייעוד בקרקעות המצויות בסמיכות לאזורי ביקוש ובכך, להחזיק בעתודות קרקע, אשר ישמשו את החברה בשנים הבאות ויאפשרו לה להקים פרויקטים באזורים אלו מבלי לרכוש את הקרקעות במחירים גבוהים במיוחד. החברה בוחרת את הקרקעות שלה בקפידה מתוך ראייה ארוכת טווח, חשיבה אסטרטגית וניתוח מתמיד של תנאי השוק המשתנים.

Our Projects

ישראל אירופה מחזיקה ומשווקת שטחים בהיקפים של אלפי דונמים המיועדים למגורים, מסחר, תעשייה, מלונאות ושטחי ציבור באזורי ביקוש במרכז הארץ,
מתוך תפיסה עתידית שאלו תהיינה הקרקעות המבוקשות ביותר לבנייה בעתיד.

4 יחידות אחרונות מפנקות
בלוקשיין הכי חם בעיר